Dataskyddsförordningen

Den 25:e maj, 2018, kommer den nya Europeiska dataskyddsförordningen att träda i kraft och påverka hur företag samlar in och använder personliga uppgifter för alla EU-medborgare. Hannas media välkomnar denna förändring och förbinder oss till att skydda personlig information samt säkerställa att vi uppfyller våra skyldigheter gällande denna data.

Dataskyddspolicy

Hannas media vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför informerar vi om hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt och vi delar aldrig vidare dina personuppgifter till andra företag utan din tillåtelse.
Vi följer gällande dataskyddsregler, samt har interna riktlinjer och rutiner för att säkerställa en trygg hantering och regelbunden rensning av personuppgifter. Vi har även utsett en ansvarig som ansvarar för att dessa regler följs.

Typ av data vi samlar in

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, till exempel namn, bild och kontaktuppgifter.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du ger visitkortet i ett nätverksmingel, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar in inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, språk, jobbtitel och företag. Personuppgifterna förekommer i e-post, ekonomisystem, tidsrapporteringssystem och filhanteringssystem.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra tjänster. Dessa källor kan innefatta sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer eller din arbetsgivares webbplats.

Syfte med vår hantering av personuppgifter

Hannas media hanterar personuppgifter för att kunna;

  • Kommunicera kring aktuella uppdrag
  • Dela inspiration och kunskap
  • Informera om tjänster
  • Föra en dialog med dig som kund eller samarbetspartner
  • Skicka nyhetsbrev, kampanjer och övrig information gällande vårt företag

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson gällande dina ärenden, vår verksamhet och våra nyhetsbrev. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. I vissa fall kan vi behöva dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners eller tryckerier för att slutföra uppdraget.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge vi anser att det är nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla vår service. Eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara intresserad av våra tjänster eller e-postutskick. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från e-postutskick, att vi upphör med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda dessa mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan även be oss att radera dina personuppgifter.

Övrigt

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, till exempel om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, eller samla in mer uppgifter. I så fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår.